Lønsomme utslippskutt i California

Nylig underskrev Californias guvernør Arnold Schwarzenegger en lov som forplikter delstaten til å kutte utslippene av klimagasser ned til 1990-nivå innen 2020 og ytterligere 80 prosent innen 2050. En tidligere studie tyder på dette er mulig å få til med økonomisk gevinst for delstaten.

Reference

Haugneland, Petter, 2006. Lønsomme utslippskutt i California. Cicerone, 2006 (5): pp.14.

More details

  • Language: Norsk
  • Category: Cicerone-artikler
  • Title: Lønsomme utslippskutt i California
  • Magazine: Cicerone
  • Volume: 2006
  • Number: 5
  • Pages (from-to): 14

Keywords

Geographic region

Last updated: 02.01.06

CICERO
CICERO, P.O. Box. 1129 Blindern,
N-0318 Oslo, NORWAY
Visiting adress: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Editor:
Christian Bjørnæs
Web editor:
Eilif Ursin Reed
Phone:
+47 22 85 87 50
E-mail:
post@cicero.oslo.no>