Analysis and quantification of the diversities of aerosol life cycles within AeroCom

Referanse

Textor, C., M. Schulz, S. Guibert, S. Kinne, Y. Balkanski, S. Bauer, Terje Berntsen, Tore Flatlandsmo Berglen, O. Boucher, M. Chin, F. Dentener, R. Diehl, H. Easter, C. Feichter, D. Fillmore, S. Ghan, S. Ginoux, S. Gong, Alf Grini, J. Hendricks, L. Horowitz, P. Huang, Ivar S. A. Isaksen, Trond Iversen, S. Kloster, D. Koch, A. Kirkevag, Jon Egill Kristjansson, M.C. Krol, A. Lauer, J.F. Lamarque, X. Liu, V. Montanaro, Gunnar Myhre, Joyce E. Penner, G. Pitari, S. Reddy, P. Stier, T. Takemura and X. Tie, 2006. Analysis and quantification of the diversities of aerosol life cycles within AeroCom. ACP, 2006: pp. 1777-1813.

Flere detaljer

 • Språk: Engelsk
 • Kategori: Tidsskriftartikler
 • Tittel: Analysis and quantification of the diversities of aerosol life cycles within AeroCom
 • Tidsskrift: ACP
 • Volum: 2006
 • Sidetall: 1777-1813

Sist oppdatert: 02.01.06

Nedlastning

 • Last ned Referanse (RIS Import Format for Reference Manager, EndNote Plus etc.)

Forfattere

 • Textor, C.
 • Schulz, M.
 • Guibert, S.
 • Kinne, S.
 • Balkanski, Y.
 • Bauer, S.
 • Berntsen, Terje
 • Berglen, Tore Flatlandsmo
 • Boucher, O.
 • Chin, M.
 • Dentener, F.
 • Diehl, R.
 • Easter, H.
 • Feichter, C.
 • Fillmore, D.
 • Ghan, S.
 • Ginoux, S.
 • Gong, S.
 • Grini, Alf
 • Hendricks, J.
 • Horowitz, L.
 • Huang, P.
 • Isaksen, Ivar S. A.
 • Iversen, Trond
 • Kloster, S.
 • Koch, D.
 • Kirkevag, A.
 • Kristjansson, Jon Egill
 • Krol, M.C.
 • Lauer, A.
 • Lamarque, J.F.
 • Liu, X.
 • Montanaro, V.
 • Myhre, Gunnar
 • Penner, Joyce E.
 • Pitari, G.
 • Reddy, S.
 • Stier, P.
 • Takemura, T.
 • Tie, X.
CICERO
CICERO Senter for klimaforskning Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Ansvarlig redaktør:
Christian Bjørnæs
Nettredaktør:
Eilif Ursin Reed
Tlf:
22 85 87 50
E-post:
post@cicero.oslo.no