Klimaproblemet på dagsorden i Washington D.C.

2006-2007 innebar markante endringer i USAs klimadebatt. Hvorfor fikk klimaproblemet innpass på dagsordenen akkurat nå? Her diskuteres drivkrefter som har ført til modning av problemforståelsen og en ny giv i klimapolitikken i USA.

Referanse

Bang, Guri, 2007. Klimaproblemet på dagsorden i Washington D.C.. Klima, 2007 (3): pp.6-7.

Også publisert som

Flere detaljer

  • Språk: Norsk
  • Kategori: Klima-artikler
  • Tittel: Klimaproblemet på dagsorden i Washington D.C.
  • Magasin: Klima
  • Volum: 2007
  • Nummer: 3
  • Sidetall: 6-7

Nøkkelord

Geografisk område

Sist oppdatert: 02.01.06

Forfattere

CICERO
CICERO Senter for klimaforskning Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Ansvarlig redaktør:
Christian Bjørnæs
Nettredaktør:
Eilif Ursin Reed
Tlf:
22 85 87 50
E-post:
post@cicero.oslo.no