Reduction opportunities for BC

Referanse

Rypdal, Kristin and Terje Berntsen, 2007. Reduction opportunities for BC. A discussion of near-term strategies for slowing warming in the Arctic: Short term pollutants and Arctic warming,

Flere detaljer

  • Språk: Engelsk
  • Kategori: Populærvitenskapelige foredrag
  • Tittel: Reduction opportunities for BC
  • Konferanse tittel/dato: A discussion of near-term strategies for slowing warming in the Arctic: Short term pollutants and Arctic warming

Tilknyttede CICERO-prosjekter

Sist oppdatert: 02.01.06

CICERO
CICERO Senter for klimaforskning Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Ansvarlig redaktør:
Christian Bjørnæs
Nettredaktør:
Eilif Ursin Reed
Tlf:
22 85 87 50
E-post:
post@cicero.oslo.no