Luftfart og global oppvarming

Referanse

Rypdal, Kristin, Ragnhild Bieltvedt Skeie, Terje Berntsen, Jan S. Fuglestvedt, Asbjørn Torvanger, Knut H. Alfsen, Harald Thune-Larsen and Jon Inge Lian, 2007. Luftfart og global oppvarming. In: Lian, Jon Inge (ed.), Luftfartens samfunnsnytte og klimapåvirkning 921/2007. Transportøkonomisk institutt. 55-72 pp.

Flere detaljer

  • Språk: Engelsk
  • Kategori: Rapport-kapitler
  • Tittel: Luftfart og global oppvarming
  • Redaktører: Lian, Jon Inge (ed.)
  • År: 2007
  • Rapport tittel: Luftfartens samfunnsnytte og klimapåvirkning 921/2007
  • Utgiver: Transportøkonomisk institutt
  • Sidetall: 55-72

Sist oppdatert: 02.01.06

Redaktører

  • Lian, Jon Inge
CICERO
CICERO Senter for klimaforskning Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Ansvarlig redaktør:
Christian Bjørnæs
Nettredaktør:
Eilif Ursin Reed
Tlf:
22 85 87 50
E-post:
post@cicero.oslo.no