Aerosol-cloud interaction inferred from MODIS satellite data and global aerosol models

Referanse

Myhre, Gunnar, Frode Stordal, M. Johnsrud, Y. J. Kaufman, D. Rosenfeld, Trude Storelvmo, Jon Egill Kristjansson, Terje Berntsen, Arne Myhre and Ivar S. A. Isaksen, 2007. Aerosol-cloud interaction inferred from MODIS satellite data and global aerosol models. Atmos. Chem. Phys., 7: pp. 3081-3101.

Flere detaljer

  • Språk: Engelsk
  • Kategori: Tidsskriftartikler
  • Tittel: Aerosol-cloud interaction inferred from MODIS satellite data and global aerosol models
  • Tidsskrift: Atmos. Chem. Phys.
  • Volum: 7
  • Sidetall: 3081-3101

Sist oppdatert: 02.01.06

Nedlastning

  • Last ned Referanse (RIS Import Format for Reference Manager, EndNote Plus etc.)

Forfattere

CICERO
CICERO Senter for klimaforskning Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Ansvarlig redaktør:
Christian Bjørnæs
Nettredaktør:
Eilif Ursin Reed
Tlf:
22 85 87 50
E-post:
post@cicero.oslo.no