Endringer i det fysiske klimasystemet, skipsfartens bidrag

Referanse

Berntsen, Terje, 2007. Endringer i det fysiske klimasystemet, skipsfartens bidrag. Marintekniske dager, NTNU, Trondheim.

Flere detaljer

  • Språk: Norsk
  • Kategori: Populærvitenskapelige foredrag
  • Tittel: Endringer i det fysiske klimasystemet, skipsfartens bidrag
  • Konferanse tittel/dato: Marintekniske dager
  • Sted: NTNU, Trondheim

Sist oppdatert: 02.01.06

Forfattere

CICERO
CICERO Senter for klimaforskning Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Ansvarlig redaktør:
Christian Bjørnæs
Nettredaktør:
Eilif Ursin Reed
Tlf:
22 85 87 50
E-post:
post@cicero.oslo.no