Luftfartens bidrag til klimaendringene

Referanse

Berntsen, Terje, 2007. Luftfartens bidrag til klimaendringene. SAS, 20. November 2007,

Flere detaljer

  • Språk: Norsk
  • Kategori: Populærvitenskapelige foredrag
  • Tittel: Luftfartens bidrag til klimaendringene
  • Konferanse tittel/dato: SAS, 20. November 2007

Sist oppdatert: 02.01.06

Forfattere

CICERO
CICERO Senter for klimaforskning Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Ansvarlig redaktør:
Christian Bjørnæs
Nettredaktør:
Eilif Ursin Reed
Tlf:
22 85 87 50
E-post:
post@cicero.oslo.no