Rett på galt grunnlag

Sternrapporten legger ikke nok vekt på kostnader som rammer fattige land, på risikoen for katastrofale utfall og på virkninger som rammer folks velferd, hevder enkelte kritikere.

Referanse

Sælen, Håkon, 2008. Rett på galt grunnlag. Klima, 2008 (3): pp.22-23.

Flere detaljer

  • Språk: Norsk
  • Kategori: Klima-artikler
  • Tittel: Rett på galt grunnlag
  • Magasin: Klima
  • Volum: 2008
  • Nummer: 3
  • Sidetall: 22-23

Nøkkelord

Sist oppdatert: 02.01.06

Forfattere

CICERO
CICERO Senter for klimaforskning Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Ansvarlig redaktør:
Christian Bjørnæs
Nettredaktør:
Eilif Ursin Reed
Tlf:
22 85 87 50
E-post:
post@cicero.oslo.no