Transport Impacts on Atmosphere and Climate: Metrics

Referanse

Fuglestvedt, Jan S., Keith P. Shine, Jolene Cook, Terje Berntsen, David S. Lee, Andrea Stenke, Ragnhild Bieltvedt Skeie, Guus Velders and Ian Waitz, 2010. Transport Impacts on Atmosphere and Climate: Metrics. Atmospheric Environment, 2010 (44): pp. 4648-4677.

Flere detaljer

  • Språk: Engelsk
  • Kategori: Tidsskriftartikler
  • Tittel: Transport Impacts on Atmosphere and Climate: Metrics
  • Tidsskrift: Atmospheric Environment
  • Volum: 2010
  • Nummer: 44
  • Sidetall: 4648-4677

Tilknyttede CICERO-prosjekter

Sist oppdatert: 02.01.06

Nedlastning

  • Last ned Referanse (RIS Import Format for Reference Manager, EndNote Plus etc.)

Forfattere

CICERO
CICERO Senter for klimaforskning Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Ansvarlig redaktør:
Christian Bjørnæs
Nettredaktør:
Eilif Ursin Reed
Tlf:
22 85 87 50
E-post:
post@cicero.oslo.no