Anthropogenic influence on SOA and the resulting radiative forcing.

Referanse

Hoyle, Christopher, Gunnar Myhre, Terje Berntsen and Ivar S. A. Isaksen, 2009. Anthropogenic influence on SOA and the resulting radiative forcing.. Atmos. Chem. Phys., 9: pp. 2715-2728.

Flere detaljer

  • Språk: Engelsk
  • Kategori: Tidsskriftartikler
  • Tittel: Anthropogenic influence on SOA and the resulting radiative forcing.
  • Tidsskrift: Atmos. Chem. Phys.
  • Volum: 9
  • Sidetall: 2715-2728

Sist oppdatert: 02.01.06

Nedlastning

  • Last ned Referanse (RIS Import Format for Reference Manager, EndNote Plus etc.)

Forfattere

CICERO
CICERO Senter for klimaforskning Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Ansvarlig redaktør:
Christian Bjørnæs
Nettredaktør:
Eilif Ursin Reed
Tlf:
22 85 87 50
E-post:
post@cicero.oslo.no