Verden må vente på USA

Både i og utenfor USA er det stor forventning til at Barack Obama skal legge om kursen for USAs klimapolitikk. Men det er flere grunner til at det vil ta tid før en ny kurs blir merkbar. København-møtet i slutten av 2009 kommer trolig for tidlig for USA.

Referanse

Hovi, Jon, Asbjørn Torvanger and Guri Bang, 2008. Verden må vente på USA. Klima, 2008 (6): pp.8-9.

Også publisert som

Flere detaljer

  • Språk: Norsk
  • Kategori: Klima-artikler
  • Tittel: Verden må vente på USA
  • Magasin: Klima
  • Volum: 2008
  • Nummer: 6
  • Sidetall: 8-9

Sist oppdatert: 02.01.06

CICERO
CICERO Senter for klimaforskning Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Ansvarlig redaktør:
Christian Bjørnæs
Nettredaktør:
Eilif Ursin Reed
Tlf:
22 85 87 50
E-post:
post@cicero.oslo.no