Climate and air quality-driven scenarios of ozone and aerosol precursor abatement

Referanse

Rypdal, Kristin, Nathan Rive, Terje Berntsen, H Fagerli, Zbigniew Klimont, Torben Kenea Mideksa and Jan S. Fuglestvedt, 2009. Climate and air quality-driven scenarios of ozone and aerosol precursor abatement. Environmental Science and Policy, 12 (7): pp. 855-869.

Flere detaljer

  • Språk: Engelsk
  • Kategori: Tidsskriftartikler
  • Tittel: Climate and air quality-driven scenarios of ozone and aerosol precursor abatement
  • Tidsskrift: Environmental Science and Policy
  • Volum: 12
  • Nummer: 7
  • Sidetall: 855-869

Nøkkelord

Geografisk område

Tilknyttede CICERO-prosjekter

Sist oppdatert: 02.01.06

Nedlastning

  • Last ned Referanse (RIS Import Format for Reference Manager, EndNote Plus etc.)
CICERO
CICERO Senter for klimaforskning Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Ansvarlig redaktør:
Christian Bjørnæs
Nettredaktør:
Eilif Ursin Reed
Tlf:
22 85 87 50
E-post:
post@cicero.oslo.no