Politisk gjennomførbarhet - en kommentar

Referanse

Bang, Guri, 2009. Politisk gjennomførbarhet - en kommentar. Energiuka 2009, Renergi, Oslo.

Flere detaljer

  • Språk: Engelsk
  • Kategori: Konferanseforedrag/postere
  • Tittel: Politisk gjennomførbarhet - en kommentar
  • Konferanse tittel/dato: Energiuka 2009, Renergi
  • Sted: Oslo

Sist oppdatert: 02.01.06

Forfattere

CICERO
CICERO Senter for klimaforskning Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Ansvarlig redaktør:
Christian Bjørnæs
Nettredaktør:
Eilif Ursin Reed
Tlf:
22 85 87 50
E-post:
post@cicero.oslo.no