Bedre beslutningsgrunnlag for kommunal tilpasning

En tett dialog mellom forvaltning og forskere kan bidra til å senke sårbarheten i norske kommuner gjennom en fordeling av ressurser som er basert på detaljert kunnskap framfor politiske strømninger.

Referanse

Rauken, Trude, 2009. Bedre beslutningsgrunnlag for kommunal tilpasning. Klima, 2009 (2): pp.18-19.

Også publisert som

Flere detaljer

  • Språk: Norsk
  • Kategori: Klima-artikler
  • Tittel: Bedre beslutningsgrunnlag for kommunal tilpasning
  • Magasin: Klima
  • Volum: 2009
  • Nummer: 2
  • Sidetall: 18-19

Nøkkelord

Sist oppdatert: 02.01.06

Forfattere

CICERO
CICERO Senter for klimaforskning Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Ansvarlig redaktør:
Christian Bjørnæs
Nettredaktør:
Eilif Ursin Reed
Tlf:
22 85 87 50
E-post:
post@cicero.oslo.no