Climate effects of passenger cars: Gasoline versus diesel

Referanse

Berntsen, Terje, Jan S. Fuglestvedt and Kristin Rypdal, 2009. Climate effects of passenger cars: Gasoline versus diesel. 2nd International Conference on Transport, Atmosphere and Climate 22-25 June 2009, Aachen, DE and Maastricht, NL.

Flere detaljer

  • Språk: Engelsk
  • Kategori: Konferanseforedrag/postere
  • Tittel: Climate effects of passenger cars: Gasoline versus diesel
  • Konferanse tittel/dato: 2nd International Conference on Transport, Atmosphere and Climate 22-25 June 2009
  • Sted: Aachen, DE and Maastricht, NL

Sist oppdatert: 02.01.06

CICERO
CICERO Senter for klimaforskning Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Ansvarlig redaktør:
Christian Bjørnæs
Nettredaktør:
Eilif Ursin Reed
Tlf:
22 85 87 50
E-post:
post@cicero.oslo.no