Evaluation of Black Carbon Estimations in Global Aerosol Models

Referanse

Koch, D., M. Schulz, S. Kinne, C McNaughton, J R Spackman, Y. Balkanski, S. Bauer, Terje Berntsen, T. C. Bond, O. Boucher, M. Chin, A Clarke, N De Luca, Frank Dentener, R. Diehl, O Dubovik, R Easter, D.W. Fahey, J. Feichter, D. Fillmore, S Freitag, S. Ghan, P. Ginoux, S. Gong, Larry Horowitz, Trond Iversen, A. Kirkevag, Zbigniew Klimont, Y Kondo, M.C. Krol, X. Liu, R Miller, V. Montanaro, N Moteki, Gunnar Myhre, Joyce E. Penner, Ja Perlwitz, G. Pitari, S. Reddy, L Sahu, H Sakamoto, G Schuster and J P Sc..., 2009. Evaluation of Black Carbon Estimations in Global Aerosol Models. Atmos. Chem. Phys., 9: pp. 9001-9026.

Flere detaljer

 • Språk: Engelsk
 • Kategori: Tidsskriftartikler
 • Tittel: Evaluation of Black Carbon Estimations in Global Aerosol Models
 • Tidsskrift: Atmos. Chem. Phys.
 • Volum: 9
 • Sidetall: 9001-9026

Sist oppdatert: 02.01.06

Nedlastning

 • Last ned Referanse (RIS Import Format for Reference Manager, EndNote Plus etc.)

Forfattere

 • Koch, D.
 • Schulz, M.
 • Kinne, S.
 • McNaughton, C
 • Spackman, J R
 • Balkanski, Y.
 • Bauer, S.
 • Berntsen, Terje
 • Bond, T. C.
 • Boucher, O.
 • Chin, M.
 • Clarke, A
 • De Luca, N
 • Dentener, Frank
 • Diehl, R.
 • Dubovik, O
 • Easter, R
 • Fahey, D.W.
 • Feichter, J.
 • Fillmore, D.
 • Freitag, S
 • Ghan, S.
 • Ginoux, P.
 • Gong, S.
 • Horowitz, Larry
 • Iversen, Trond
 • Kirkevag, A.
 • Klimont, Zbigniew
 • Kondo, Y
 • Krol, M.C.
 • Liu, X.
 • Miller, R
 • Montanaro, V.
 • Moteki, N
 • Myhre, Gunnar
 • Penner, Joyce E.
 • Perlwitz, Ja
 • Pitari, G.
 • Reddy, S.
 • Sahu, L
 • Sakamoto, H
 • Schuster, G
 • Schwartz, J P
CICERO
CICERO Senter for klimaforskning Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Ansvarlig redaktør:
Christian Bjørnæs
Nettredaktør:
Eilif Ursin Reed
Tlf:
22 85 87 50
E-post:
post@cicero.oslo.no