Specific climate impact of passenger and freight transport

Referanse

Borken, Jens, Terje Berntsen and Jan S. Fuglestvedt, 2010. Specific climate impact of passenger and freight transport. Environmental Science and Technology, 44 (15): pp. 5700-5706.

Flere detaljer

  • Språk: Engelsk
  • Kategori: Tidsskriftartikler
  • Tittel: Specific climate impact of passenger and freight transport
  • Tidsskrift: Environmental Science and Technology
  • Volum: 44
  • Nummer: 15
  • Sidetall: 5700-5706

Tilknyttede CICERO-prosjekter

Sist oppdatert: 02.01.06

Nedlastning

  • Last ned Referanse (RIS Import Format for Reference Manager, EndNote Plus etc.)

Forfattere

CICERO
CICERO Senter for klimaforskning Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Ansvarlig redaktør:
Christian Bjørnæs
Nettredaktør:
Eilif Ursin Reed
Tlf:
22 85 87 50
E-post:
post@cicero.oslo.no