The paradigm of structural engineering approaches for river flood risk reduction in Norway

Referanse

Kelman, Ilan and Trude Rauken, 2012. The paradigm of structural engineering approaches for river flood risk reduction in Norway. Area, 44 (2): pp. 144-151.

Flere detaljer

  • Språk: Engelsk
  • Kategori: Tidsskriftartikler
  • Tittel: The paradigm of structural engineering approaches for river flood risk reduction in Norway
  • Tidsskrift: Area
  • Volum: 44
  • Nummer: 2
  • Sidetall: 144-151

Tilknyttede CICERO-prosjekter

Sist oppdatert: 02.01.06

Nedlastning

  • Last ned Referanse (RIS Import Format for Reference Manager, EndNote Plus etc.)
CICERO
CICERO Senter for klimaforskning Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Ansvarlig redaktør:
Christian Bjørnæs
Nettredaktør:
Eilif Ursin Reed
Tlf:
22 85 87 50
E-post:
post@cicero.oslo.no