Klimatoppmøtet i København: COP 15.

Referanse

Bang, Guri, 2009. Klimatoppmøtet i København: COP 15.. Foredrag, 02.09.09, Teknisk museum, Oslo.

Flere detaljer

  • Språk: Norsk
  • Kategori: Populærvitenskapelige foredrag
  • Tittel: Klimatoppmøtet i København: COP 15.
  • Konferanse tittel/dato: Foredrag, 02.09.09
  • Sted: Teknisk museum, Oslo

Sist oppdatert: 02.01.06

Forfattere

CICERO
CICERO Senter for klimaforskning Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Ansvarlig redaktør:
Christian Bjørnæs
Nettredaktør:
Eilif Ursin Reed
Tlf:
22 85 87 50
E-post:
post@cicero.oslo.no