Obamas forhandlingsmandat i København.

Referanse

Bang, Guri, 2009. Obamas forhandlingsmandat i København.. Presseseminar, 25.11.09, Grand hotell, Oslo.

Flere detaljer

  • Språk: Norsk
  • Kategori: Populærvitenskapelige foredrag
  • Tittel: Obamas forhandlingsmandat i København.
  • Konferanse tittel/dato: Presseseminar, 25.11.09
  • Sted: Grand hotell, Oslo

Sist oppdatert: 02.01.06

Forfattere

CICERO
CICERO Senter for klimaforskning Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Ansvarlig redaktør:
Christian Bjørnæs
Nettredaktør:
Eilif Ursin Reed
Tlf:
22 85 87 50
E-post:
post@cicero.oslo.no