The impact of climate change on the electricity market: a review

Referanse

Mideksa, Torben Kenea and Steffen Kallbekken, 2010. The impact of climate change on the electricity market: a review. Energy Policy, 38 (7): pp. 3579-3585.

Flere detaljer

  • Språk: Engelsk
  • Kategori: Tidsskriftartikler
  • Tittel: The impact of climate change on the electricity market: a review
  • Tidsskrift: Energy Policy
  • Volum: 38
  • Nummer: 7
  • Sidetall: 3579-3585

Tilknyttede CICERO-prosjekter

Sist oppdatert: 02.01.06

Nedlastning

  • Last ned Referanse (RIS Import Format for Reference Manager, EndNote Plus etc.)
CICERO
CICERO Senter for klimaforskning Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Ansvarlig redaktør:
Christian Bjørnæs
Nettredaktør:
Eilif Ursin Reed
Tlf:
22 85 87 50
E-post:
post@cicero.oslo.no