Kyoto-protokollen - første skritt på en lang vei

Fem år etter at Kyotoprotokollen om global oppvarming ble underskrevet i Japan, ser det ut til at den endelig vil tre i kraft. Men Kyotoavtalen vil ikke klare å bremse de forventede klimaendringene. Dette skyldes særlig at USA, verdens største forurenser, ikke er med, og at avtalen ikke har gode nok mekanismer for å redusere utslipp i andre land. Men avtalen er likevel en viktig begynnelse på mer omfattende utslippsforpliktelser når avtaleperioden avsluttes i år 2012. Nye avtaler må til for å redusere utslippene så det monner.

Reference

Tjernshaugen, Andreas and Petter Haugneland, 2002. Kyoto-protokollen - første skritt på en lang vei. Hvor hender det? (NUPI), 2002 (10)

More details

  • Language: Norsk
  • Category: Magasinartikler
  • Title: Kyoto-protokollen - første skritt på en lang vei
  • Magazine: Hvor hender det? (NUPI)
  • Volume: 2002
  • Number: 10

Keywords

Last updated: 02.01.06

CICERO
CICERO, P.O. Box. 1129 Blindern,
N-0318 Oslo, NORWAY
Visiting adress: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Editor:
Christian Bjørnæs
Web editor:
Eilif Ursin Reed
Phone:
+47 22 85 87 50
E-mail:
post@cicero.oslo.no>