Klimaforhandlingar i stampe

Verdas statsleiarar er einige med klimaforskarane i at vi må redusere utsleppa av klimagassar kraftig dei neste tiåra for å unngå alvorlege konsekvensar av klimaendringar. Men dei er ueinige om korleis ein skal gjøre det. Dei internasjonale klimaforhandlingane har pågått i ei årrekke utan at leiarane er blitt einige om ein effektiv internasjonal avtale som kan etterfølgje Kyotoprotokollen.

Reference

Haugneland, Petter, 2010. Klimaforhandlingar i stampe. Hvor hender det? (NUPI), 2010 (24)

More details

  • Language: Norsk
  • Category: Magasinartikler
  • Title: Klimaforhandlingar i stampe
  • Magazine: Hvor hender det? (NUPI)
  • Volume: 2010
  • Number: 24

Last updated: 02.01.06

CICERO
CICERO, P.O. Box. 1129 Blindern,
N-0318 Oslo, NORWAY
Visiting adress: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Editor:
Christian Bjørnæs
Web editor:
Eilif Ursin Reed
Phone:
+47 22 85 87 50
E-mail:
post@cicero.oslo.no>