Ozonlaget

Referanse

Berntsen, Terje, 1996. Ozonlaget. Aschehoug Gyldendals Store Norske Leksikon, Supplement 1996. Kunnskapsforlaget. Oslo, Norway.

Flere detaljer

  • Språk: Norsk
  • Kategori: Bok-kapitler
  • Tittel: Ozonlaget
  • År: 1996
  • Bok tittel: Aschehoug Gyldendals Store Norske Leksikon, Supplement 1996
  • Utgiver: Kunnskapsforlaget
  • By, land: Oslo, Norway

Sist oppdatert: 02.01.06

Forfattere

CICERO
CICERO Senter for klimaforskning Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Ansvarlig redaktør:
Christian Bjørnæs
Nettredaktør:
Eilif Ursin Reed
Tlf:
22 85 87 50
E-post:
post@cicero.oslo.no