River Flood Vulnerability in Norway through the Pressure and Release Model

Referanse

Rauken, Trude and Ilan Kelman, 2010. River Flood Vulnerability in Norway through the Pressure and Release Model. Journal of Flood Risk Management, 3 (4): pp. 314-322.

Flere detaljer

  • Språk: Engelsk
  • Kategori: Tidsskriftartikler
  • Tittel: River Flood Vulnerability in Norway through the Pressure and Release Model
  • Tidsskrift: Journal of Flood Risk Management
  • Volum: 3
  • Nummer: 4
  • Sidetall: 314-322

Tilknyttede CICERO-prosjekter

Sist oppdatert: 02.01.06

Nedlastning

  • Last ned Referanse (RIS Import Format for Reference Manager, EndNote Plus etc.)
CICERO
CICERO Senter for klimaforskning Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Ansvarlig redaktør:
Christian Bjørnæs
Nettredaktør:
Eilif Ursin Reed
Tlf:
22 85 87 50
E-post:
post@cicero.oslo.no