A choice experiment on fuel taxation and earmarking in Norway

Referanse

Sælen, Håkon, 2010. A choice experiment on fuel taxation and earmarking in Norway. 5th nordic conference on behavioural and experimental economics/13.11-14.11, Helsinki.

Flere detaljer

  • Språk: Engelsk
  • Kategori: Populærvitenskapelige foredrag
  • Tittel: A choice experiment on fuel taxation and earmarking in Norway
  • Konferanse tittel/dato: 5th nordic conference on behavioural and experimental economics/13.11-14.11
  • Sted: Helsinki

Tilknyttede CICERO-prosjekter

Sist oppdatert: 02.01.06

Forfattere

CICERO
CICERO Senter for klimaforskning Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Ansvarlig redaktør:
Christian Bjørnæs
Nettredaktør:
Eilif Ursin Reed
Tlf:
22 85 87 50
E-post:
post@cicero.oslo.no