Norsk gjennomføring av Klimakonvensjonen

Referanse

Ringius, Lasse and Guri Bang, 1997. Norsk gjennomføring av Klimakonvensjonen. In: Lafferty, William M., Oluf S. Langhelle, Pål Mugaas and Mari Holmboe Ruge (eds.), Rio + 5: Norges oppfølging av FN-konferansen om miljø og utvikling. Tano Aschehoug. Oslo, Norway.

Også publisert som

Flere detaljer

 • Språk: Norsk
 • Kategori: Bok-kapitler
 • Tittel: Norsk gjennomføring av Klimakonvensjonen
 • Redaktører: Lafferty, William M., Oluf S. Langhelle, Pål Mugaas and Mari Holmboe Ruge (eds.)
 • År: 1997
 • Bok tittel: Rio + 5: Norges oppfølging av FN-konferansen om miljø og utvikling
 • Utgiver: Tano Aschehoug
 • By, land: Oslo, Norway

Sist oppdatert: 02.01.06

Forfattere

Redaktører

 • Lafferty, William M.
 • Langhelle, Oluf S.
 • Mugaas, Pål
 • Ruge, Mari Holmboe
CICERO
CICERO Senter for klimaforskning Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Ansvarlig redaktør:
Christian Bjørnæs
Nettredaktør:
Eilif Ursin Reed
Tlf:
22 85 87 50
E-post:
post@cicero.oslo.no