Times Matter!-Response to Wallington et al.

Referanse

Borken-Kleefeld, J., Terje Berntsen and Jan S. Fuglestvedt, 2011. Times Matter!-Response to Wallington et al.. Environmental Science & Technology,

Flere detaljer

  • Språk: Engelsk
  • Kategori: Tidsskriftartikler
  • Tittel: Times Matter!-Response to Wallington et al.
  • Tidsskrift: Environmental Science & Technology

Sist oppdatert: 02.01.06

Nedlastning

  • Last ned Referanse (RIS Import Format for Reference Manager, EndNote Plus etc.)

Forfattere

CICERO
CICERO Senter for klimaforskning Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Ansvarlig redaktør:
Christian Bjørnæs
Nettredaktør:
Eilif Ursin Reed
Tlf:
22 85 87 50
E-post:
post@cicero.oslo.no