Model studies of ozone on regional scales in the troposphere

Referanse

Isaksen, Ivar S. A., J. E. Jonson and Terje Berntsen, 1996. Model studies of ozone on regional scales in the troposphere. The Eurotrac Final Report. Springer Publishing House.

Flere detaljer

  • Språk: Engelsk
  • Kategori: Rapport-kapitler
  • Tittel: Model studies of ozone on regional scales in the troposphere
  • År: 1996
  • Rapport tittel: The Eurotrac Final Report
  • Utgiver: Springer Publishing House

Nøkkelord

Sist oppdatert: 02.01.06

Forfattere

CICERO
CICERO Senter for klimaforskning Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Ansvarlig redaktør:
Christian Bjørnæs
Nettredaktør:
Eilif Ursin Reed
Tlf:
22 85 87 50
E-post:
post@cicero.oslo.no