Bedre formidling av klimaforskning

Global oppvarming og menneskeskapte klimaendringer er et svært vanskelig tema å formidle til ikke-eksperter. Selv om temaet har vært høyt oppe på den internasjonale dagsorden i de siste tiårene, har folks holdning til klimaproblemet ikke endret seg nevneverdig. Forskerne har blitt stadig sikrere på at den globale oppvarmingen skyldes menneskers utslipp av klimagasser. Likevel viser opinionsmålinger i flere land at folks bekymring for klimaendringene har stagnert eller til og med avtatt.

Ny kunnskap om global oppvarming blir ofte formidlet i en form som forutsetter at mottakeren bruker tid på å nøye overveie argumentene i budskapet. Imidlertid viser spørreundersøkelser at klimaendringer kommer langt ned på lista over problemer folk syns er viktigst. Dette tyder på at de fleste vil innta en mer passiv tilnærming til ny kunnskap om global oppvarming.

Om man tar i bruk Elaboration Likelihood Model (ELM), kan man analysere hvordan man bedre kan formidle kompliserte saksfelt som global oppvarming, avhengig om mottakeren foretar en nøye vurdering av budskapet, eller er mer passiv. Fokus i ELM-modellen er først og fremst hvordan mottakeren forholder seg til et budskap, og ikke avsenderen eller egenskaper ved selve budskapet. Man kan øke mottakerens motivasjon til å bruke tid på budskapet ved for eksempel å framheve at temaet har personlig relevans for vedkommende. Man må også ta hensyn til mottakerens evne til å forstå budskapet og forhold som kan distrahere vedkommende. Om mottakeren likevel ikke bruker mye tid på å fordøye budskapet, bør man ifølge ELM-modellen bruke avsendere som har tillitt hos eller er godt likt av mottakeren.

Dette viser hvor viktig det er å vite hvem man snakker til, før man utformer og formidler et budskap. Man må blant annet vite noe om mottakerens forhåndskunnskap om temaet og hvor personlig motivert vedkommende er for å bruke tid på budskapet.

Reference

Haugneland, Petter, 2011. Bedre formidling av klimaforskning Fagoppgave ved Handelshøyskolen BI på masterkurset PR-ledelse og strategisk kommunikasjon

More details

  • Language: Norsk
  • Category: Andre publikasjoner
  • Title: Bedre formidling av klimaforskning
  • Title 2: Fagoppgave ved Handelshøyskolen BI på masterkurset PR-ledelse og strategisk kommunikasjon

Last updated: 02.01.06

CICERO
CICERO, P.O. Box. 1129 Blindern,
N-0318 Oslo, NORWAY
Visiting adress: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Editor:
Christian Bjørnæs
Web editor:
Eilif Ursin Reed
Phone:
+47 22 85 87 50
E-mail:
post@cicero.oslo.no>