Aktuell kommentar: Høy oljepris gir energidebatt i USA – igjen

Referanse

Bang, Guri, 2011. Aktuell kommentar: Høy oljepris gir energidebatt i USA – igjen. Klima, 2011 (3): pp.19.

Flere detaljer

  • Språk: Norsk
  • Kategori: Klima-artikler
  • Tittel: Aktuell kommentar: Høy oljepris gir energidebatt i USA – igjen
  • Magasin: Klima
  • Volum: 2011
  • Nummer: 3
  • Sidetall: 19

Sist oppdatert: 02.01.06

Forfattere

CICERO
CICERO Senter for klimaforskning Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Ansvarlig redaktør:
Christian Bjørnæs
Nettredaktør:
Eilif Ursin Reed
Tlf:
22 85 87 50
E-post:
post@cicero.oslo.no