Climate change in Norway

Referanse

Rauken, Trude, 2011. Climate change in Norway. In: Kelman, Ilan (ed.), Municipalities Addressing Climate Change. A Case Study of Norway. Nova Science Publishers, Inc.. 9-24 pp.

Flere detaljer

  • Språk: Engelsk
  • Kategori: Bok-kapitler
  • Tittel: Climate change in Norway
  • Redaktører: Kelman, Ilan (ed.)
  • År: 2011
  • Bok tittel: Municipalities Addressing Climate Change. A Case Study of Norway
  • Utgiver: Nova Science Publishers, Inc.
  • Sidetall: 9-24

Tilknyttede CICERO-prosjekter

Sist oppdatert: 02.01.06

Forfattere

Redaktører

CICERO
CICERO Senter for klimaforskning Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Ansvarlig redaktør:
Christian Bjørnæs
Nettredaktør:
Eilif Ursin Reed
Tlf:
22 85 87 50
E-post:
post@cicero.oslo.no