Municipalities Managing Climate Change

Referanse

Rauken, Trude, 2011. Municipalities Managing Climate Change. Municipalities Addressing Climate Change: A Case Study of Norway. Nova Science Publishers. New York, USA.

Flere detaljer

  • Språk: Engelsk
  • Kategori: Bok-kapitler
  • Tittel: Municipalities Managing Climate Change
  • År: 2011
  • Bok tittel: Municipalities Addressing Climate Change: A Case Study of Norway
  • Utgiver: Nova Science Publishers
  • By, land: New York, USA

Tilknyttede CICERO-prosjekter

Sist oppdatert: 02.01.06

Forfattere

CICERO
CICERO Senter for klimaforskning Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Ansvarlig redaktør:
Christian Bjørnæs
Nettredaktør:
Eilif Ursin Reed
Tlf:
22 85 87 50
E-post:
post@cicero.oslo.no