Black carbon in the atmosphere and snow, from pre-industrial times until present

Referanse

Skeie, Ragnhild Bieltvedt, Terje Berntsen, Gunnar Myhre, Christina Alsvik Pedersen, Johan Ström, Sebastian Gerland and John A Ogren, 2011. Black carbon in the atmosphere and snow, from pre-industrial times until present. Atmospheric Chemistry and Physics, 11: pp. 6809-6836.

Flere detaljer

  • Språk: Engelsk
  • Kategori: Tidsskriftartikler
  • Tittel: Black carbon in the atmosphere and snow, from pre-industrial times until present
  • Tidsskrift: Atmospheric Chemistry and Physics
  • Volum: 11
  • Sidetall: 6809-6836

Sist oppdatert: 02.01.06

Nedlastning

  • Last ned Referanse (RIS Import Format for Reference Manager, EndNote Plus etc.)

Forfattere

CICERO
CICERO Senter for klimaforskning Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Ansvarlig redaktør:
Christian Bjørnæs
Nettredaktør:
Eilif Ursin Reed
Tlf:
22 85 87 50
E-post:
post@cicero.oslo.no