Aktuell kommentar: Klimaforhandlinger i Durban

Lite tyder på at verdens ledere vil komme til enighet om en ny klimaavtale i Durban. Kyoto-protokollen står i veien.

Referanse

Bang, Guri, 2011. Aktuell kommentar: Klimaforhandlinger i Durban. Klima, 2011 (6): pp.24.

Flere detaljer

  • Språk: Norsk
  • Kategori: Klima-artikler
  • Tittel: Aktuell kommentar: Klimaforhandlinger i Durban
  • Magasin: Klima
  • Volum: 2011
  • Nummer: 6
  • Sidetall: 24

Tilknyttede CICERO-prosjekter

Sist oppdatert: 02.01.06

Forfattere

CICERO
CICERO Senter for klimaforskning Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Ansvarlig redaktør:
Christian Bjørnæs
Nettredaktør:
Eilif Ursin Reed
Tlf:
22 85 87 50
E-post:
post@cicero.oslo.no