Intervju om klimaforhandlingene i Durban

Referanse

Bang, Guri, 2011. Intervju om klimaforhandlingene i Durban, NRK Supernytt, 08/12/2012. Oslo, Norge.

Flere detaljer

  • Språk: Norsk
  • Kategori: Medieomtaler
  • Tittel: Intervju om klimaforhandlingene i Durban
  • Utgiver: NRK Supernytt
  • Publiseringsdato: 08/12/2012
  • By, land: Oslo, Norge

Tilknyttede CICERO-prosjekter

Sist oppdatert: 02.01.06

Involvert personell

CICERO
CICERO Senter for klimaforskning Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Ansvarlig redaktør:
Christian Bjørnæs
Nettredaktør:
Eilif Ursin Reed
Tlf:
22 85 87 50
E-post:
post@cicero.oslo.no