Kronikk: Nøkkelaktører låser klimaforhandlingene

Referanse

Underdal, Arild, Iselin Stensdal, Jon Birger Skjærseth and Guri Bang, 2011. Kronikk: Nøkkelaktører låser klimaforhandlingene Dagsavisen, (13/12/2011). Oslo, Norge.

Flere detaljer

  • Språk: Norsk
  • Kategori: Avisartikler
  • Tittel: Kronikk: Nøkkelaktører låser klimaforhandlingene
  • Avis: Dagsavisen
  • Publiseringsdato: 13/12/2011
  • By, land: Oslo, Norge

Tilknyttede CICERO-prosjekter

Sist oppdatert: 02.01.06

Forfattere

CICERO
CICERO Senter for klimaforskning Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Ansvarlig redaktør:
Christian Bjørnæs
Nettredaktør:
Eilif Ursin Reed
Tlf:
22 85 87 50
E-post:
post@cicero.oslo.no