Results from the Intergovernmental Panel on Climate Change photochemical model intercomparison

Referanse

Olson, J., Michael J. Prather, Terje Berntsen, G. Carmichael, R. Chatfield, P. Connell, R. Derwent, L. Horowitz, S. Jin, M. Kanakidou, P. Kasibhatla, R. Kotamarthi, M. Kuhn, K. Law, Joyce E. Penner, L. Perliski, S. , Frode Stordal, A. Thompson and O. Wild, 1997. Results from the Intergovernmental Panel on Climate Change photochemical model intercomparison. Journal of Geophysical Research, (102): pp. 5979-5991.

Flere detaljer

 • Språk: Engelsk
 • Kategori: Tidsskriftartikler
 • Tittel: Results from the Intergovernmental Panel on Climate Change photochemical model intercomparison
 • Tidsskrift: Journal of Geophysical Research
 • Nummer: 102
 • Sidetall: 5979-5991

Sist oppdatert: 02.01.06

Nedlastning

 • Last ned Referanse (RIS Import Format for Reference Manager, EndNote Plus etc.)

Forfattere

 • Olson, J.
 • Prather, Michael J.
 • Berntsen, Terje
 • Carmichael, G.
 • Chatfield, R.
 • Connell, P.
 • Derwent, R.
 • Horowitz, L.
 • Jin, S.
 • Kanakidou, M.
 • Kasibhatla, P.
 • Kotamarthi, R.
 • Kuhn, M.
 • Law, K.
 • Penner, Joyce E.
 • Perliski, L.
 • , S.
 • Stordal, Frode
 • Thompson, A.
 • Wild, O.
CICERO
CICERO Senter for klimaforskning Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Ansvarlig redaktør:
Christian Bjørnæs
Nettredaktør:
Eilif Ursin Reed
Tlf:
22 85 87 50
E-post:
post@cicero.oslo.no