Global distribution of sulphate in the troposphere: A 3-D model study

Referanse

Restad, K., Ivar S. A. Isaksen and Terje Berntsen, 1998. Global distribution of sulphate in the troposphere: A 3-D model study. Atmospheric Environment, 32: pp. 3593-3609.

Flere detaljer

  • Språk: Engelsk
  • Kategori: Tidsskriftartikler
  • Tittel: Global distribution of sulphate in the troposphere: A 3-D model study
  • Tidsskrift: Atmospheric Environment
  • Volum: 32
  • Sidetall: 3593-3609

Nøkkelord

Sist oppdatert: 02.01.06

Nedlastning

  • Last ned Referanse (RIS Import Format for Reference Manager, EndNote Plus etc.)

Forfattere

CICERO
CICERO Senter for klimaforskning Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Ansvarlig redaktør:
Christian Bjørnæs
Nettredaktør:
Eilif Ursin Reed
Tlf:
22 85 87 50
E-post:
post@cicero.oslo.no