Publikasjonsliste for CICERO

Velg ut søkekriterier i skjemaet nedenfor og klikk på 'Send søk'.

Fra år

Kategori

Forfatters etternavn

Liste over registrerte forfattere

Nøkkelord

Liste over registrerte nøkkelord

Geografisk område

Liste over registrerte områder

Fritekst

   

Søket ditt returnerte 12 posterBok-kapitler

1993

Matlary, Janne Haaland, 1993. And never the twain shall meet: Reflections on Norway, Europe, and integration. In: Pedersen, Damgaard (ed.), The Nordic Countries and the European Community. Copenhagen Political Studies Press. Copenhagen, Denmark.
[Detaljer]Cicerone-artikler

2000

Iversen, Trond, 2000. Nordic cooperation on regional climate scenarios. Cicerone (RegClim), 2000 (4)
[Detaljer] [Fulltekst]Klima-artikler

2007

Ruud,, Audun and Jørgen Knudsen, 2007. Ulik klima- og energipolitikk i de nordiske landene. Klima, 2007 (4): pp.16-18.
[Detaljer] [Fulltekst]Rapporter

2010

Teir, Sebastian, Jens Hetland, Erik Lindeberg, Asbjørn Torvanger, Katarina Buhr, Tiina Koljonen, Jenny Gode, Kristin Onarheim, Andreas Tjernshaugen, Antti Arasto, Marcus Liljeberg, Antti Lehtila, Lauri Kujanpaa and Matti Nieminen, 2010. Potential for carbon capture and storage (CCS) in the Nordic region. VTT Research Notes 2556. VTT. Helsinki, Finland. 217pp.
[Detaljer]

2008

Aaheim, H. Asbjørn, Helene Amundsen, Synne Solstad, Jonas Vevatne, Jennifer West and Marianne Aasen, 2008. Contributing author(s) to: Betydningen for Norden av 2 grader global oppvarming - Vurdering av sårbarhet og effekter av klimaendringer. TemaNord 2008:507. Nordisk Ministerråd. Copenhagen, Denmark. 157pp.
[Detaljer] [Fulltekst]CICERO Reports

2008

Innbjør, Linda, Helene Amundsen, Gunnar S. Eskeland, Grete K. Hovelsrud and Asbjørn Torvanger, 2008. Klimautvikling og avgiftspolitikk: Rapport om forventede klimaendringer i Nordområdene med vekt på Finnmark. Report 2008:02. CICERO, Oslo, Norway. 18pp.
[Detaljer] [Fulltekst]

West, Jennifer and Grete K. Hovelsrud, 2008. Climate change in Northern Norway: Toward an understanding of socio-economic vulnerability of natural resource- dependent sectors and communities. Report 2008:04. CICERO, Oslo, Norway. 37pp.
[Detaljer] [Fulltekst]

2007

Rypdal, Kristin, Nathan Rive, Kristin Aunan, Stefan Åström, Jesper L. Bak, Niko Karvosenoja and Kaarle Kupiainen, 2007. Effect of European post-Kyoto Climate Policies on Nordic Air Quality. Report 2007:01. CICERO, Oslo, Norway. 66pp.
[Detaljer] [Fulltekst]

1996

Ringius, Lasse, Asbjørn Torvanger and Elisabeth Meze, 1996. Climate policy, burden sharing and the Nordic countries: Present state of analysis and need for further analysis. Report 1996:02. CICERO, Oslo, Norway.
[Detaljer]Rapport-kapitler

1994

Hernes, Helga, 1994. Arven etter Rio: UNCED prosessen og Nordens rolle. Norden i FN. Nordisk Råd.
[Detaljer]CICERO Policy Notes

2000

Kasa, Sjur, 2000. Explaining emission tax exemptions for heavy industries: A comparison of Norway, Denmark and the Netherlands. Policy Note 2000:03. CICERO, Oslo, Norway. 16pp.
[Detaljer] [Fulltekst]Konferanseforedrag/postere

2006

Hovelsrud, Grete K., Jonas Vevatne and Helene Amundsen, 2006. Effekter av og tilpasning til klimaendringer. Framtid-kom, Oslo.
[Detaljer]

 

Flere lenker

CICERO
CICERO Senter for klimaforskning Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Ansvarlig redaktør:
Christian Bjørnæs
Nettredaktør:
Eilif Ursin Reed
Tlf:
22 85 87 50
E-post:
post@cicero.oslo.no