Få klimanyheter på epost

Er du interessert i nyheter om klimaforskning og klimapolitikk? CICERO tilbyr ukentlige oppdateringer på e-post. Meldingene inneholder klipp fra norske og internasjonale nyhetsmedier, og nyheter om forskningen ved CICERO.

CICERO
CICERO Senter for klimaforskning Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Ansvarlig redaktør:
Christian Bjørnæs
Nettredaktør:
Eilif Ursin Reed
Tlf:
22 85 87 50
E-post:
post@cicero.oslo.no