Del

Nettsaker

Sterke bevis for klimaendringer – USA må handle

Det amerikanske vitenskapsakademiet, National Academy of Sciences, lanserte onsdag tre rapporter som understreker behovet for at USA reduserer klimagassutslippene og utarbeider en nasjonal plan for å tilpasse seg de endringene det er for sent å gjøre noe med.

Christian Bjørnæs

Det amerikanske vitenskapsakademiet, National Academy of Sciences, lanserte onsdag tre rapporter som understreker behovet for at USA reduserer klimagassutslippene og utarbeider en nasjonal plan for å tilpasse seg de endringene det er for sent å gjøre noe med.

Forskningsprosjektet er bestilt av Kongressen og betalt av National Oceanic and Atmospheric Administration. Forskerne jobber gratis og er utnevnt av ulike amerikanske forskningsakademier.

– Rapportene bekrefter konklusjonene til FNs klimapanel, og nettopp dét viser hvor bred den vitenskapelige konsensus rundt klimaendringer er. At klimaendringer har kommet høyt på den politiske dagsorden skyldes at nasjonale vitenskapsakademier gang på gang bekrefter det Klimapanelet skriver, sier CICERO-direktør Pål Prestrud.

Pamela A. Matson ledet arbeidet med rapporten som tar for seg det vitenskapelige grunnlaget for klimaendringer.

– Verden blir varmere, og det skyldes først og fremst utslipp av CO2 i forbindelse med bruk av fossilt brensel. Dette har allerede negative konsekvenser for ting i verden som vi bryr oss om, fortalte hun på pressekonferansen.

Dette er også en av hovedkonklusjonene fra arbeidet. Hun understreket at usikkerheten rundt fremtidige temperaturer var stor, men at truslene er reelle og virkelige.

– Klimaendringer utgjør en trussel mot en bærekraftig fremtid, forklarte hun.

Forskerne anbefaler at USA lager et karbonbudsjett, og at de holder seg under et samlet utslipp på 170 til 200 milliarder tonn CO2 fra 2012 til 2050. Nå er de årlige utslippene om lag 7 milliarder tonn. Fortsetter det slik, er karbonbudsjettet brukt opp innen 2025. For å kutte utslippene anbefaler forskerne syv tiltak, blant annet en pris på CO2 og aktiv utvikling av ny teknologi.

Den tredje rapporten anbefaler amerikanske politikere å planlegge for en varmere fremtid. Noen virkninger av klimaendringene, som økt havnivå og hyppigere ekstremvær, er det umulig å unngå. Derfor må politikerne redusere risikoen disse konsekvensene vil utgjøre for samfunnet, skriver forskerne.

Mer om forskningsprosjektet
Pressemelding ved lansering

Sist oppdatert: 19.05.10

Pamela A. Matson er dekan ved Stanford University og ledet arbeidet med en av rapportene.

Pamela A. Matson er dekan ved Stanford University og ledet arbeidet med en av rapportene.

CICERO
CICERO Senter for klimaforskning Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Ansvarlig redaktør:
Christian Bjørnæs
Nettredaktør:
Eilif Ursin Reed
Tlf:
22 85 87 50
E-post:
post@cicero.oslo.no