Del

Nettsaker

Millioner til samfunnsforskning

CICERO, Universitetet i Oslo og Fridtjof Nansens Institutt får åtte millioner kroner årlig til å forske på klimapolitikk.
Tirsdag 15. februar opprettet Norges forskningsråd tre nye samfunnsfaglige forskningssentre for miljøvennlig energi. Strategic Challenges in International Climate and Energy Policy (CICEP), et samarbeid mellom CICERO, Universitetet i Oslo og Fritjof Nansens Institutt, skal forske på internasjonal politikk og strategier som fremmer overgangen til et lavkarbonsamfunn.

Knut H. Alfsen, forskningsdirektør ved CICERO, har vært sentral i utformingen av det nye senteret.

– Dette er meget gledelig av flere grunner. Dette er en langsiktig satsning som gir rom for planlagt kompetanseoppbygging og forskningsinnsats. Dessuten trer vi nå inn i en familie med allerede etablerte forskningssentre for miljøvennlig energi. Dette gir oss mulighet til å etablere en felles arena for utveksling av kunnskap mellom teknologi- og samfunnsfag, sier Alfsen.

Foruten de tre forskningspartnerne er det med en rekke bedrifter, etater og organisasjoner med i prosjektet: Klif, Norges vassdrags- og energidirektorat, Norsk Hydro, Statoil, Statnett, Veritas, Næringslivets hovedorganisasjon, Oljeindustriens landsforening, Norsk Industri, Energi Norge og LO. I tillegg er fire utenlandske forskningspartnere tilknyttet senteret: Universitetet i Lund, Basque Center for Climate Change, Fudan University og University of California San Diego.

I 2009 opprettet Forskningsrådet åtte sentre som alle forsker på fornybar teknologi. Formålet med de tre nye samfunnsfaglige sentrene er å gi politikerne kunnskapen de trenger for å utarbeide energipolitiske strategier.

I alt åtte forskningsmiljøer var med i konkurransen om å få opprette nye sentre. Av disse ble tre valgt ut som nye forskningssentre for miljøvennlig energi innenfor samfunnsfagene - FME Samfunn.

Divisjonsdirektør Fridtjof Unander i Norges forskningsråd er fornøyd med søkermassen.

– Søknadene holdt høy kvalitet. De tre som ble valgt fikk høyest score fra vitenskapspanelet og fagpanelet. Formålet med denne senterordningen er å bygge opp sterke miljøer som kan bidra til et godt kunnskapsgrunnlag for beslutninger i politikk, offentlig virksomhet og bedrifter, sier Unander.

De tre nye FME Samfunn:
• Centre for Sustainable Energy Studies (CenSES)
• Strategic Challenges in International Climate and Energy Policy (CICEP)
• Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy (CREE)
 
 
CICERO
CICERO Senter for klimaforskning Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Ansvarlig redaktør:
Christian Bjørnæs
Nettredaktør:
Eilif Ursin Reed
Tlf:
22 85 87 50
E-post:
post@cicero.oslo.no