Del

Nettsaker

Det blir varmere

– Det finnes ingen vitenskapelige publikasjoner som sier at den globale gjennomsnittstemperaturen har gått ned, sier direktør Pål Prestrud ved CICERO Senter for klimaforskning.
Dagbladet publiserer i dag en historie som forteller at enkelte mennesker mener at den menneskeskapte globale oppvarmingen ikke finner sted. Enkelte mennesker mener også at den globale temperaturen ikke har økt siden 1998 som var et ekstremt varmt år.

Ikke stanset opp
Men den globale gjennomsnittstemperaturen har faktisk økt jevnt og trutt siden 70-tallet. Den globale oppvarmingen har ikke stanset opp det siste tiåret som er det varmeste som har vært målt. Årene 2000, 2002, 2003 og 2004 var kjøligere enn 1998, men minst like varme som middelverdien for 1930-tallet.

Ikke jevn temperaturstigning
Det gjelder å holde tunga rett i munnen når vi formidler funn fra klimaforskningen kombinert med påstander i klimadebatten. Artikkelen i Dagbladet henviser til en kronikk av fysiker Ivar Giaver som slår fast at temperaturen har gått ned siden 1998. Journalisten presenterer deretter forsker Robert Kaufmann ved Universitetet i Boston sin forklaring på at temperaturen ikke har steget jevnt de siste ti årene. Dagbladet beskriver Kaufmanns forskning som en ny studie som "forklarer manglende global oppvarming med Kinas økte utslipp".
– Det er riktig at hastigheten på oppvarmingen er redusert. Men det er feil at global gjennomsnittstemperatur har gått ned siden 1998, sier CICERO-direktør Pål Prestrud.

Velkjent svoveleffekt
Utslippene Kaufmann snakker om, er svovelpartikler fra forbrenning av kull. Og det er velkjent at svovelpartikler har en avkjølende effekt.
– I 1940- til 1960-årene flatet den globale oppvarmingen ut. En mulig forklaring som har eksistert i mange år, er de økte svovelutslippene i forbindelse med krigen og den økonomiske veksten i etterkrigsårene, sier Pål Prestrud.
– Det finnes andre studier som forklarer at hastigheten på oppvarmingen er redusert uten å knytte dette til svovelpartikler fra kullforbrenning. Studien fra Kaufmann er dermed kun et innspill i en debatt som foregår fortløpende.
 
Publisert av Jorunn Gran, 7.7.11

Sist oppdatert: 07.07.11

<br>FEIL. – Der feil at global gjennomsnittstemperatur har gått ned siden 1998, sier CICERO-direktør Pål Prestrud.


FEIL. – Der feil at global gjennomsnittstemperatur har gått ned siden 1998, sier CICERO-direktør Pål Prestrud.

CICERO
CICERO Senter for klimaforskning Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Ansvarlig redaktør:
Christian Bjørnæs
Nettredaktør:
Eilif Ursin Reed
Tlf:
22 85 87 50
E-post:
post@cicero.oslo.no