Del

Nettsaker

Redusert plantevekst med tørke

Sommertørke kan komme til å begrense den positive effekten av CO2 og varme på plantevekst i framtidens klima.

Forskere ved danske Risø DTU har presentert funn fra de to første årene prosjektet CLIMAITE i tidsskriftet Global Change Biology.

Mer CO2 i atmosfæren skulle tilsi bedre vilkår for plantelivet. Men ifølge nyhetstjenesten ScienceDaily overrasker CLIMAITE-funn nå med å vise at kombinert med høyere temperaturer og spesielt med sommertørke, vil økningen i plantevekst være svært begrenset.

– Når du tidligere har sett en signifikant høyere plantevekst med høyere CO2-konsentrasjoner, er dette fordi det har vært kontrollerte studier der bare CO2-konsentrasjonen ble endret. Vår grunnleggende teori var at du må se på kombinasjonen av ulike klimavariabler – siden plantene i framtiden vil bli utsatt for mange endringer samtidig, sier forskeren Klaus Steenberg Lars ved Risø DTUs avdeling for biosystemer.

Forskere i CLIMAITE-prosjektet undersøker hvordan forventede klimaendringer i 2075 vil påvirke biologiske prosesser og økosystemer i naturen. De fleste forskere er enige om at vi kan forvente mer intense tørkeperioder allerede i 2075. Eksperimentet ved Risø DTU er satt opp slik at forskerne undersøker plantevekst med enten økt CO2, varme eller sommertørke og med de tre variablene i alle mulige kombinasjoner.

Les mer:

ScienceDaily: Summer Drought Limits the Positive Effects of CO2 and Heat On Plant Growth in Future Climate


Publisert 5. september 2011 av Jorunn Gran

Sist oppdatert: 05.09.11

TØRT. Planter vil i framtidens klima påvirkes av mange faktorer samtidig. Da hjelper det ikke at CO<sub>2</sub> stimulerer til økt plantevekst.<br>
Foto: Prosoil/Flickr

TØRT. Planter vil i framtidens klima påvirkes av mange faktorer samtidig. Da hjelper det ikke at CO2 stimulerer til økt plantevekst.
Foto: Prosoil/Flickr

CICERO
CICERO Senter for klimaforskning Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Ansvarlig redaktør:
Christian Bjørnæs
Nettredaktør:
Eilif Ursin Reed
Tlf:
22 85 87 50
E-post:
post@cicero.oslo.no