Del

Nettsaker

Frokostseminar: Hvordan få fortgang i klimaforhandlingene

Hvordan kan man få fortgang i de internasjonale klimaforhandlingene? Forskningssentrene CICEP og CREE inviterer til frokostseminar i Litteraturhuset 7. mai.
Edward Cameron fra World Resources Institute i Washington vil innlede om alternativer til FNs klimaforhandlinger. Karine Hertzberg som er nestleder i den norske forhandlingsdelegasjonen vil fortelle om hva som står på agendaen for klimaforhandlingsmøtet i Bonn 14. – 25. mai og hva som kan forventes av resultater fra dette møtet.
 
Bård Lahn fra Naturvernforbundet vil diskutere hvordan man kan få en mer rettferdig innsatsfordeling i klimaforhandlingene og bryte ned mistroen mellom utviklingsland og industriland. Til slutt på programmet vil økonom Michael Hoel og statsviter Arild Underdal ved UiO diskutere hva som er viktigst av kostnadseffektivitet og politisk realisme i klimapolitikken. Seminaret er åpent for alle og det blir enkel servering fra kl. 07:45. Velkommen!

Program: CICEP breakfast seminar 

08:00 - 08:30 – Alternative climate regimes. Edward Cameron, World Resources Institute
 
08:30 - 09:00 – Agenda and expectations for the climate negotiations in Bonn in May. Karine Hertzberg, Climate Negotiator at the Norwegian Ministry of the Environment
 
09:00 - 09:15 – Coffee break
 
09:15 - 09:30 – Equitable effort sharing in the post-2020 climate regime. Bård Lahn, Friends of the Earth Norway
 
09:30 - 09: 50 – Cost effectiveness vs. political feasibility in climate policy. Michael Hoel, Department of Economics - UIO/CREE and Arild Underdal, Department of Political Science - UiO/CICEP.
 
09:50 - 10:00 – Questions and discussions

Sist oppdatert: 30.04.12

PLAN B. Kan alternativer til FNs klimaforhandlinger - som samarbeid mellom byer eller industrisektorer - få fortgang i å redusere de globale klimagassutslippene? Foto: IISD

PLAN B. Kan alternativer til FNs klimaforhandlinger - som samarbeid mellom byer eller industrisektorer - få fortgang i å redusere de globale klimagassutslippene? Foto: IISD

CICERO
CICERO Senter for klimaforskning Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Ansvarlig redaktør:
Christian Bjørnæs
Nettredaktør:
Eilif Ursin Reed
Tlf:
22 85 87 50
E-post:
post@cicero.oslo.no