Presseklipp

A-magasinet 30. des. 2005: I 2025 er Theo 20 år. Han spiser designermat, frykter ikke kreft og har egen CO2-kvote

Presseklippene gir en oversikt over norske og utenlandske nettavisers daglige dekning av klimaspørsmål. CICERO Senter for klimaforskning går ikke god for innholdet i de enkelte artiklene.

  • Få presseklippene og nyheter fra CICERO i ukentlige oppdateringer på epost
  • Få presseklippene og nyheter fra CICERO på nyhetsfeed (RSS)

Presseklippene fra de siste 30 dagene er listet under:

01. april 2014

Virkeligheten på en varmere klode

Aftenposten: Klimapanelet viser hvordan en verden som er fire grader varmere enn den var før den industrielle revolusjon ser ut. Og den ser ikke pen ut.
Les mer >>

Halvorsen som klimaproblem

dn.no: Kristin Halvorsen har fått ny jobb. Klimaforskningen har fått et nytt problem.
Les mer >>

Klimaskeptiske aviser avviser skepsis

The Guardian: De britiske avisene Daily Telegraph og Daily Mail har fortalt det britiske parlamentets vitenskaps- og teknologikomite at de tror menneskene har påvirket klima.
Les mer >>

- Handlingslammelse er det siste vi trenger

NTB: Utslippskutt og tilpasning til klimaendringene må gå hånd i hånd, sa miljøminister Tine Sundtoft (H) da hun mottok den siste rapporten fra FNs klimapanel.
Les mer >>

180 millioner kan sendes på flukt

Aftenbladet: FNs siste klimarapport som ble lagt fram i Yokohama mandag viser at konsekvensene av en klimakrise kan bli store. Mennesket kan gå inn i det som kan se ut til en ny folkevandringstid og klimakrisen kan lede til en storstilt folkeforflytting.
Les mer >>

Klimarapportene har hatt liten politisk innflytelse

forskning.no: Foreløpig har ikke IPCC-rapportene blitt omsatt i politikk i særlig stor grad, ifølge CICEROs forskningsleder. Men nå vil det bli en endring på det, tror hun.
Les mer >>

- Om 30 år bør Norge være oljefritt

dn.no: Skal klimaendringene holdes under to grader må det skje raske endringer nå. Det kan få konsekvenser for norsk oljevirksomhet, tror forskere i FNs klimapanel.
Les mer >>

Klimaendringene vil flytte laksemerdene nordover

Lofotposten: Ragnar Sandbæk fra Fiskeridirektoratet mener Nordland og Nord-Norge vil bli mer og mer sentral i norsk oppdrettsnæring. Årsaken er endringer i klimaet, og blant annet høyere sjøtemperatur lengre sør. En klimarapport som ble presentert i dag, varsler varmere, våtere og villere klima framover.
Les mer >>

Exxon Mobil har liten tro på stans i oljeproduksjonen

BBC: Exxon Mobil anser det som "høyst usannsynlig" at klimapolitikk vil hindre dem i å produsere og selge fossilt brensel i nær framtid.
Les mer >>

18. mars 2014

Klimausikkerhet om aerosoler

forskning.no: Ørsmå partikler i atmosfæren påvirker klimaet. Men usikkerheten kan være større enn klimamodellene tilsier, ifølge ny norsk forskning.
Les mer >>

Klimaendringer kan forårsake sultkatastrofer

Time: Hveteavlingene kan stupe dramatisk med global oppvarming.
Les mer >>

Nytt marint forskningssenter åpnet i Bergen

uniResearch: - Jeg er trygg på at dere vil føre vår tradisjon med god marin forskning videre, sa statsminister Erna Solberg da hun åpnet det nye Hjortsenteret for marin økosystemdynamikk.
Les mer >>

Vil legge til rette for hydrogenbiler

Akershus fylkeskommune: Fylkestinget ønsker å legge til rette for hydrogenbiler- og busser på veiene i årene framover. En strategi for tidlig innfasing av hydrogendrivstoff i Akershus og Oslo ble vedtatt i fylkestinget 17. mars. Målet er å fase ut fossile drivstoff.
Les mer >>

Vi kan gå mot irreversible klimaendringer, advarer forskere

The Guardian: American Association for the Advancement of Science oppfordrer USA til raskt å redusere sine klimagassutslipp.
Les mer >>

Varsler matmangel og flere kriger

Stavanger Aftenblad: Mer sult og fattigdom. Flere konflikter om ferskvann og andre livsviktige ressurser. Den neste rapporten fra FNs klimapanel gir et dystert bilde av fremtidsutsiktene på en stadig hetere klode.
Les mer >>

Luftforurensning - et økende globalt helseproblem

Norad: NORAD ønsker velkommen til internasjonalt seminar i hvor blant annet WHO vil presentere nye tall på dødelighet av luftforurensning. UTVIDET PÅMELDINGSFRIST.
Les mer >>

Sist oppdatert: 18.04.14

Kilder

  • Miljønytt - Miljønyheter fra Norge, Sverige og Danmark
  • Yahoo! News - Klimanyheter fra de internasjonale pressebyråene Reuters, Associated Press (AP) og Agence France-Presse (AFP)

Planet Ark - Miljønyheter fra pressebyrået Reuters

CICERO
CICERO Senter for klimaforskning Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Ansvarlig redaktør:
Christian Bjørnæs
Nettredaktør:
Eilif Ursin Reed
Tlf:
22 85 87 50
E-post:
post@cicero.oslo.no