Presseklipp

A-magasinet 30. des. 2005: I 2025 er Theo 20 år. Han spiser designermat, frykter ikke kreft og har egen CO2-kvote

Presseklippene gir en oversikt over norske og utenlandske nettavisers daglige dekning av klimaspørsmål. CICERO Senter for klimaforskning går ikke god for innholdet i de enkelte artiklene.

  • Få presseklippene og nyheter fra CICERO i ukentlige oppdateringer på epost
  • Få presseklippene og nyheter fra CICERO på nyhetsfeed (RSS)

Presseklippene fra de siste 30 dagene er listet under:

12. desember 2014

Den vanskelige samtalen: Vern vs. Klima. Haltbrekken vs. Ulltveit-Moe

Harvest.as: Magasinet Harvest bringer sammen milliardæren Ulltveit-Moe og aktivisten Lars Haltbrekken for en samtale om miljø og klima.
Les mer >>

Norge dobler pengestøtten til klimafond

NTB: Nesten 2 milliarder over tre år.
Les mer >>

Klimaendringene fører til færre reinsdyr

ThinkProgress.org: Reinsdyrbestanden faller verden over, på grunn av blant annet klimaendringer, viser ny studie.
Les mer >>

Kerry: Trenger klimaavtale for å unngå tragedie

: Alle land har et ansvar, sa USAs utenriksminister John Kerry i en tale under klimatoppmøtet i Lima. Han pekte på at rike industriland har et ansvar for å lede an.
Les mer >>

Sju av ti mener Norge gjør for lite for klimaet

Dagens Næringsliv: 71 prosent mener Norge gjør for lite for å kutte klimautslipp. Dette er klar tale til klimaministeren, mener Kirkens Nødhjelp, som står bak undersøkelsen.
Les mer >>

03. desember 2014

«Det nye været» skaper bekymring

ABC nyheter: Styrtregn kombinert med fortettet bebyggelse og asfalterte flater, bekymrer norske myndigheter. Ekstremværet er også med på å så tvil rundt ferdighusbransjens framtid.
Les mer >>

- Drastiske kutt påkrevd i Norge

Bergens Tidende: Klimagassutslippene må kuttes med minst 50 prosent innen 2030 hvis Norge skal ta et rettferdig globalt ansvar for å nå togradersmålet.
Les mer >>

Verden har blitt rarere og varmere

Associatad Press: I tiårene siden klimaforhandlingene startet har verden blitt både varmere og rarere.
Les mer >>

Eksperter vil beholde Oljefondet i kullselskaper

Aftenposten: Oljefondet bør ikke selge seg ut av kull-, olje- og gasselskaper, konkluderer utvalg.
Les mer >>

- Vi drikker veldig mye kaffi

Vårt Land: Les svarene som Norges forhandlingsleder, Aslak Brun, ga under nettmøtet tirsdag kveld.
Les mer >>

Uvant optimisme rundt klimaforhandlingene

NRK: Håpet om en effektiv internasjonal klimaavtale er sterkere enn på lenge, mener forskere.
Les mer >>

Utdanning viktig for klimatilpasning

Carbon Brief: Utdanning gjør mer for å hindre klimarelaterte dødsfall enn økonomisk vekst.
Les mer >>

Koraller tilpasser seg havforsuring

SBS.com: Forskere har funnet en korall som tilpasser seg havforsuringen. Det gir håp om at korallrev vil overleve.
Les mer >>

Kjøtthungeren står i veien for klimatiltak

BBC: Transportsektoren og kjøttproduksjonen står for nesten like stor utslipp.
Les mer >>

27. november 2014

Vi skal vinne klimakampen

Bergens Tidende: Tiden er inne for at regjering, næringsliv og det sivile samfunn sammen ser mulighetene som det grønne skiftet byr på, skriver Bjørn Kj. Haugland.
Les mer >>

Skulle bli USAs første klimaflyktninger, men på over tolv år har ingenting skjedd

Dagbladet: Truet av oversømmelser. - Det kommer til å skje til slutt.
Les mer >>

Global weirding - En moderne klimarapport

nrkbeta.no: FN-rapporter er generelt store, tunge og ikke spesielt lettleste og forståelige for menigmann. Derfor synes vi samarbeidet mellom CICERO Senter for klimaforskning og de digitale multikunstnerne i Bengler med å formilde IPCCs Fifth Assessment Report (AR5) på mer forståelig vis, er svært spennende.
Les mer >>

Klimaforskere tviler på borgerlige klimatiltak

Aftenbladet: Klimatiltakene i det borgerlige budsjettforliket er ikke nok til å nå målet om utslippskutt. Utslippene kan tvert imot gå opp neste år, mener klimaforskere.
Les mer >>

Finlands løsning for CO2-lagring

geo365: Som sine naboland i Norden, utarbeider også Finland sitt eget CO2-lagringsatlas. Men finnene står uten sedimentære bergarter, og må heller se til mineralressurser i grunnfjellet for lagring av klimagassen.
Les mer >>

Kritisk tenkning driver forskningen

Aftenbladet: Det er litt overraskende at den nyutnevnte doktor Siri Kalvig kommer med grove beskyldninger mot en navngitt instituttleder i stedet for å forklare hva hun mener jeg gjør feil, skriver Hans Borge.
Les mer >>

Bomskudd fra Borge

Aftenbladet: Faglig og forskningsetisk er instituttleder Hans Borge ved UiS en løs kanon, fullstendig uten hemninger og med et arsenal av ubegrunnede anklager, skriver Siri M. Kalvig
Les mer >>

Dårlig nytt for Statoils gass

Aftenbladet: Norge har brukt sju milliarder kroner på å fange og rense CO2 fra oljeindustrien, uten å lykkes. Fortsatt famler vi etter løsningen. I Polen renser de allerede utslipp fra det omstridte kullet. Da kan det spøke det for den norske gassen.
Les mer >>

Klimakommunikasjon: Penger, apokalypse og psykologi

Huffington Post: Klimaendringene er et så stor felt, at det er utfordrende å kommunisere.
Les mer >>

Farer og muligheter ved klimafiksing

The Guardian: Noen forskere peker på at klimafiksing er verdt risikoen, i lys av at det haster å stanse klimaendringene.
Les mer >>

20. november 2014

Januarregn på Svalbard skapte problemer

Gemini: Ekstremværet ga også en tverrfaglig gruppe forskere en sjanse til å studere fenomenet og lære av det. Denne gruppen besto av alt fra klimaforskere til biologer, geofysikere og bygningsingeniører.
Les mer >>

Storbritannia gir 750 millioner pund til klimafond

The Guardian: Storbritannias bidrag til det grønne fondet er større enn bidragene fra både Frankrike og Tyskland.
Les mer >>

Null klimagassutslipp i 2070

The Guardian: .. hvis vi skal unngå katastrofe, ifølge UNEP.
Les mer >>

Unge republikanere positive til utslippskutt

The Washington Post: Det republikanske partiet i USA er tradisjonelt sett skeptiske til at staten skal regulere klimagassutslippene. Men det gjelder først og fremst de eldre republikanerne. Republikanere i gruppen 18-49 år er positive.
Les mer >>

La Borge bevise klimahypotesen sin

Dagbladet: UiS bør gi Borge muligheten til å utarbeide sin vitenskapelige hypotese om at klimaendringene ikke er menneskeskapte.
Les mer >>

Olje og gass i Lofoten

Norsk Olje og Gass: 60 milliarder i årlige investeringer og 12 av dem i regionen, ser Rystad Energy for seg i den delen av «Petro Foresight-rapporten» som omhandler virkningene av petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.
Les mer >>

Sju figurer om Kina

Carbon Brief: ..som hviser hvorfor vi er avhengig av dem for å stanse global oppvarming.
Les mer >>

Nytt klimafond

Reuters: .. men vil det hjelpe de som trenger det mest?
Les mer >>

Sist oppdatert: 19.12.14

Kilder

  • Miljønytt - Miljønyheter fra Norge, Sverige og Danmark
  • Yahoo! News - Klimanyheter fra de internasjonale pressebyråene Reuters, Associated Press (AP) og Agence France-Presse (AFP)

Planet Ark - Miljønyheter fra pressebyrået Reuters

CICERO
CICERO Senter for klimaforskning Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Ansvarlig redaktør:
Christian Bjørnæs
Nettredaktør:
Eilif Ursin Reed
Tlf:
22 85 87 50
E-post:
post@cicero.oslo.no